Hirdetmény a tervezett Települési Arculati Kézikönyv (TAK) partnerségi véleményezésre bocsájtásáról

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszában, munkaközi tájékoztató keretében Várong Község elkészült Településképi Arculati Kézikönyve tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja.

 

Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv tervezettel kapcsolatban Várong Község Önkormányzatának  5/2017. (VII.31.) számú  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.varong.hu honlapon.)

 

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Várong lakossága és a Várongi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2018. május 16.-tól – 2018. június 1-ig.        

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetével kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

 

♦ ♦ ♦

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: 

Időpontja: 2018. május 24.-én (csütörtök), 17:00 órától – 17:45 óráig            

Helyszín: Községháza (7214 Várong, Mező utca 1. )

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 

  1. június 1-ig

kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a varong@foepitesz.com email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Várong, 2018. május 16.  

Brunner Dezső s.k.              polgármester

Scroll to Top